Asumisoikeusasunnot ovat riskittömiä asuaAsumisoikeusasunto on turvallinen ja riskitön asumisen muoto, koska asumisoikeutta ei voida irtisanoa vuokra-asumisen tapaan. Asumisoikeusasunnot ovat vuokra-asunnon ja omistusasunnon eräänlainen välimuoto, jossa asunnon haltija maksaa asumisoikeusmaksun, joka on yleensä 15 % asunnon hankintahinnasta. Tämän lisäksi asukas maksaa kuukausittaista käyttövastiketta, joka koostuu kahdesta osasta, perusvastikkeesta ja hoitovastikkeesta.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet. Jos kysymys on valtion lainoittamasta tai korkotukemasta talosta, ehtona hakijalla on kuitenkin se , että hakijalla on todellinen asunnon tarve. Hakija ei voi esimerkiksi omistaa samalla seudulla olevaa omistusasuntoa. Esteenä voi olla myös se että hakijalla todetaan olevan varallisuutta niin paljon että hän voisi rahoittaa suoraan vahintään puolet vastaavan asunnon käyvästä hinnasta. Jos hakija on vähintään 55 vuotias, ei näitä rajoitteita kuitenkaan ole. Jos kysymys on vapaarahoittesta asumisoikeusasunnosta, voi talon omistaja vapaasti päättää asukasvalinnoistaan. Asumisoikeuden haltijan on käytettävä asuntoa vakituisena asuntonaan.

Juridisesti asumisoikeus perustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välille erityisellä asumisoikeussopimuksella. Asumisoikeutta perustettaessa oikeuden saaja maksaa talon omistajalle asumisoikeusmaksun.

Kuukausittaisen vastikkeen suuruus ei saa ylittää paikkakunnan vastaavien vuokra-asuntojen kuukausivuokrien yleistä hintatasoa. Käyttövastikkeen muutoksista päättää asunnon omistava taho ja sen tulee ilmoittaa niistä asukkaalle kirjallisella ilmoituksella, josta löytyy peruste muutokselle sekä uuden vastikkeen suuruus.

Asumisoikeusasunnon kunnossapito kuuluu talon omistajalle. Asukas voi kuitenkin tehdä asuntoonsa kunnostustöitä ja saada niistä talon omistajalta kohtuullinen korvaus, kunhan muistaa ilmoittaa niistä omistajalle. Huomattaviin muutoksiin tarvitaan aina omistajan lupa. Päätösvalta kiinteistölle kuuluvissa asioissa kuuluu omistajalle, tässä mielessä asukkaan asema muistuttaa paljon vuokra-asumista.

Asumisoikeusasuntoa haetaan kunnalta, jonka alueelta asumisoikeusasuntoa halutaan. Asumisoikeusasunnon haussa on käytössä järjestysnumero. Hakijan tulee ilmoittautua myös sen talon omistajalle, josta hän haluaa saada asumisoikeuden.